Fyziotrening fyziogreen

Fyziotréning

Cieľ fyziotréningu je zbaviť človeka bolesti a dostať ho k čo najvyššej výkonnosti. Ide v podstate o šesť na seba nadväzujúcich krokov starostlivosti o pohybový aparát – od diagnostiky, odstránenia funkčných obmedzení cez strečing, aktivačné a spevňujúce cvičenia až po odporúčania ako sebestačne ďalej.

Viac informácií

sm system fyziogreen

SM systém

SM Systém predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát človeka; predovšetkým chrbticu. Spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Autorom je bývalý športovec a renomovaný český lekár MUDr. Richard Smíšek.

Viac informácií

Mobilizacne techniky fyziogreen

Mobilizačné techniky

Základným cieľom v terapii mobilizačnými technikami je ovplyvnenie pohyblivosti v kĺbe, vrátane kĺbnej vôle (joint play). Hovoríme o kĺboch chrbtice, ako aj o kĺboch končatín. Mobilizáciou dosahujeme postupné nenásilné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche.

Viac informácií

Kinesiotape fyziogreen

Kinesiotaping

Kinesiotaping (Kinesio tape) alebo „tejpovanie“ je metóda, ktorá pomocou špeciálnych nalepovacích pások zabezpečuje podporu svalom alebo pridruženým tkanivám a bola vyvinutá japonským chiropraktikom Dr. Kasem.

Viac informácií