Fyzioterapia

Fyziotréning

Cieľ fyziotréningu je zbaviť človeka bolesti a dostať ho k čo najvyššej výkonnosti. Ide v podstate o šesť na seba nadväzujúcich krokov starostlivosti o pohybový aparát – od diagnostiky, odstránenia funkčných obmedzení cez strečing, aktivačné a spevňujúce cvičenia až po odporúčania ako sebestačne ďalej.

Fyziotréning prepája princípy fyzioterapie a trénerstva do uceleného konceptu rozvoja telesnej zdatnosti pri bolesti pohybového aparátu. Pri cvičení sa kladie dôraz na odstránenie dysbalancií v pohybovom aparáte, ktoré buď spôsobujú, alebo by v budúcnosti mohli spôsobovať problémy. Týmto spôsobom je možné odstrániť bolesti kĺbov, spojivových tkanív a svalov. Ide o kompenzačné cvičenia, ktoré aktivujú najmä svaly jadra (core), navodzujú správne držanie tela nielen pri cvičení, ale prenášajú sa hlavne do bežného života. Cvičením sa snažíme hlavne o stabilizáciu kĺbov a osové postavenie chrbtice s cieľom na osvojenie si správnych pohybových stereotypov, zlepšenie mobility a fyzickej kondície. Pri takomto tréningu sa taktiež využívajú rôzne cvičebné pomôcky ako TRX, fitlopta, overball, balančné podložky (Bosu), Blackroll, odporové gumy a iné. Tréning je vhodný pre bežných ľudí s bolesťami alebo aj pre športovcov, ktorí chcú pozdvihnúť svoj výkon a vyvarovať sa zraneniam.