Fyzioterapia

Mobilizačné techniky

Základným cieľom v terapii mobilizačnými technikami je ovplyvnenie pohyblivosti v kĺbe, vrátane kĺbnej vôle (joint play). Hovoríme o kĺboch chrbtice, ako aj o kĺboch končatín. Mobilizáciou dosahujeme postupné nenásilné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche.

Prevádzame ju opakovanými nenásilnými pohybmi, pružením, vždy v smere obmedzenia pohybu. Pri mobilizácii využívame facilitačný (stimulačný) a inhibičný (tlmivý) vplyv dychu na svalový systém. Rovnako môžme využívať aj pohyb očí a kombináciu týchto metód. Výrazne úľavovo pôsobia trakcie. Ide o nešpecifickú mobilizáciu v osi chrbtice alebo končatiny. Ťah prevádzame takou silou, aby nedošlo k obrannému spazmu svalov v okolí ošetrovaného miesta.

Mobilizačné techniky:

  • postizometrická relaxácia
  • kombinácia postizometrickej relaxácie a recipročnej inhibície
  • release – postupné vnáranie brušiek prstov do hlbších štruktúr mäkkých tkanív
  • antigravitačná relaxácia

Manipulačná liečba – napravuje blokády stavcov a periférnych kĺbov, ktoré spôsobujú veľké množstvo ochorení pohybového aparátu i vnútorných orgánov, predchádza následným degeneratívnym zmenám, ktoré vznikajú preťažovaním a nesprávnym zaťažovaním stavcov a kĺbov, pričom zlé postavenie blokovaných kĺbov je asi najčastejšou príčinou preťažovania. Blokády majú 4. stupne, 1. stupeň si dokáže napraviť každý človek cvičením, 2. stupeň si vedia upraviť niektorí jedinci i sami (ide o to či jemne – bez poškodenia, alebo násilne, s mikrotraumami), 3. stupeň (vždy už spôsobuje bolesti) – môže vykonávať len vyškolená osoba so vzdelaním v manuálnej medicíne, 4. stupeň potrebuje predchádzajúcu prípravu fyzikálnymi procedúrami – až potom sa môže manipulácia podariť.