Stav po Covid-19

Pľúcna rehabilitácia v domácom prostredí je téma, na ktorú sa ma veľmi veľa z vás pýtalo vzhľadom k tomu, že ste mnohí prekonali chorobu, o ktorej sa nesmie hovoriť aby sa ďalej nešírila 😃 (covid-19).

Respiračná rehabilitácia nám slúži na skvalitnenie prísunu kyslíka do celého tela.
Prečo je vhodné absolvovať rehabilitáciu po prekonaní Covid – 19?
Covid – 19 je agresívne vírusové ochorenie, ktoré postihuje pľúcne štruktúry a zanecháva funkčne až štrukturálne zmeny. Tieto zmeny nemusia byť veľmi výrazné pri bežných aktivitách. Ale stačí napr. vybehnúť pešo na druhé poschodie a už v polovici zistíte, že ste sa unavili a zadýchali.

Pokiaľ ste aktívny športovci, zrejme by vám nemalo robiť problém vybehnúť ani na druhé poschodie. Vás je vhodne otestovať vo vašom športe.
Dnešné cvičenie bude zamerané na obe skupiny.

V prvom rade by sme si mali prejsť správnu polohu tela pri nácviku dýchania. Nácvik správneho dýchania môžeme vykonávať v sede alebo v ľahu. Na to aby sa nám mohol hrudník správne pohybovať je dôležité mať vzpriamené držanie tela v každej polohe. Ak ste sa počas cvičenie príliš unavili alebo zadýchali, zaujmite úľavovú polohu.

V tejto polohe sa sústreďte na dlhý pomalý nádych cez nos, po ktorom bude nasledovať výdych cez našpúlene pery.

A.) Poloha na bruchu. Ľah na bruchu, hlava otočená na jednu stranu a na tej istej strane položte ruku pokrčenú v lakti smerom hore. Na tej istej strane dolnú končatinu vytočte do strany a pokrčte koleno. V tejto polohe si 2-3 minútky predýchajte.

B.) Poloha v stoji. Postavte sa čelom ku stolu (Najlepšie ku kuchynskej linke, výška zhruba po pás) Oboma rukami sa oprite o stôl a jemne zatlačte. Ruky by mali byť na šírku vašich ramien. V tejto polohe si predýchajte.


Ale dosť bolo rečí poďme na samostatné cvičenie. K prvému cviku budeme potrebovať balón, čím väčší, tým lepšie. Ide o veľmi jednoduché cvičenie, ktoré pozostáva z nafúknutia balónika. Pokiaľ sa vám nepodarí nafúknuť balón na prvý krát, nezúfajte, skúšajte to každú hodinu. Ideálne je veľkosť balónikov postupne zväčšovať. (Keďže sa nachádzame v momentálnej situácii, obyčajné balóniky kúpite aj v tescu).

Druhý cvik sme robili všetci, len sme ešte nevedeli, že niečo cvičíme 😃. Budeme potrebovať vysoký úzky pohár (ideálne 0,5L), slamku a mlieko. Nalejeme si do pohára zhruba deco mlieka, vložíme slamku do pohára a nemenným stálym fúkaním do slamky sa snažíme dostať bublinky až po okraj pohára (veľmi zábavné cvičenie hlavne pre tých hravejších alebo deti ). Tento cvik ma aj druhú, ľahšiu variantu a to je opak. Naplníme si pohár do plna obľúbenou tekutinou a tu sa snažíme vypiť cez slamku (čo najviac tekutiny na jeden nádych).

Tieto cviky sa na prvý pohlaď zdajú veľmi ľahké. Áno, aj pre tých, ktorí prekonali Covid môžu pripadať tieto cviky jednoduché ale len pokiaľ ich nerobia správne a intenzívne.

Pokiaľ vás ešte stále trápi kašeľ a vykašliavanie hlienov, môže vám pomôcť klasické naklepávanie, kedy poprosíte rodinného príslušníka aby vás dlaňou jemne naklepal po chrbte, následne je nutné sa vykašľať. Jemnejšou formou sú vibrácie. Pri vibráciách sa pacient nadychuje nosom a vydychuje cez našpúlené pery (na ktoré si môžete položiť prst pre zvýšenie sily výdychu). Terapeut robí vibráciu prstami a dlaňami (prsty sú vystreté a mierne od seba). Vibrujeme od spodnej časti hrudníka hore a do strán. Po každej vibrácii je vhodné sa vykašľať.

V neskoršej fáze je vhodné postupne zaradiť kondičné cvičenia prispôsobené vzhľadom na vek a stav klienta.