IASTM a Medicínsky flossing

Pred nedávnom som absolvoval kurz IASTM techniky a techniky Medicínskeho flossingu a mnohí sa ma pýtate čo to je. 

Tak poďme si o tom porozprávať niečo viac.

IASTM terapia alebo Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization je moderný terapeutický prístup v oblasti relaxácie fascií a svalstva. Celý koncept vychádza z tradičnej čínskej medicíny. Gua Sha (刮痧) metóda, ktorá spočíva na tzv. “škrabkaní” tela špeciálnou pomôckou (rôznych tvarov, veľkostí, materiálu) za účelom uvoľnenia svalstva a odčerpávania nadbytočných tekutín a toxínov. Technika IASTM vznikla v 90. rokoch minulého storočia v USA. Terapia má široké spektrum využitia v rámci ovplyvnenia fascií.

Pomocou tejto techniky vieme dosiahnuť: zníženie bolesti, urýchlenie hojenia rán, zvýšenie aktivity fibroblastov prostredníctvom fibronektínu – facilitácia syntézy kolagénu. 

Dĺžka trvania procedúry pomocou IASTM nástrojov je 3-5 minút na dosiahnutie ovplyvnenia denzifikácie a 2-3 minúty na stimuláciu fibroblastov. Terapiu pomocou IASTM nástrojov je možné robiť na sucho alebo s využitím liečebnej vazelíny. Pri terapii je možné uplatniť pasívny, aktívny či aj asistovaný pohyb pacienta.

Indikácie:

 • Svalové spazmy a stuhnutie svalov
 • Bolestivé stavy chrbta a šije
 • Bolesti v oblasti chodidla a palca nohy
 • Bolesti v oblasti dlane
 • Facilitácia a inhibícia svalov
 • Ovplyvnenie svalov v oblasti temporo-mandibulárneho kĺbu
 • Poúrazové a pooperačné stavy (po odoznení akútnej fázy)

Kontraindikácie:

 • Akútne poranenia, horúčkovité stavy, bakteriálna či vírusová infekcia
 • Nezhojená alebo nestabilná zlomenina kostí
 • Malígne stavy a rakovina ( po konzultácii)
 • Neurologické stavy vedúce ku zmene alebo strate vnímania (Skleróza multiplex)
 • Metabolické stavy (cukrovka)
 • Vysokorizikové tehotenstvo
 • Poruchy a ochorenia spojivového tkaniva (Marfanov syndróm, Ehlars-Danlosov syndróm)
 • Srdcové choroby, ťažké opuchy, poruchy obehu
 • Akútne alebo závažné ochorenia obličiek, srdca či pečene
 • Poruchy krvácania, kŕčové žily, hematómy a nekontrolovaná hypertenzia

Medicínsky flossing

Ide o efektívny medicínsky postup s rozsiahlym využitím a rýchlo merateľnými výsledkami. Využíva sa elastická latexová guma, ktorá bola vyvinutá hlavne na kompresné techniky. Mechanizmus účinkov si vieme rozdeliť:

 • Hubový efekt (Sponge effect). Kompresia tkanív, vytlačenie tkanivových tekutín a ich následné naplnenie (perfúzia)– compression & refill/release
 • Kožná a podkožná stimulácia. Ak bolesť spôsobuje fascia (obsahuje omnoho viac receptorov než svaly),mechanické receptory sú stimulované tak silno, že to spôsobí prerušenie bolestivých vnemov (pocitu bolesti, ťahu, tuhosti…)
 • Rozpúšťanie pohybom (Kinetic resolve). Adhézie sa uvoľnia vzájomným pôsobením flossbandu a vykonávaním pohybu, kedy sa zlepší mobilita  fasciálnych vrstiev. Flossband fixuje kožu a podkožie a hlbšie vrstvy sa pohybujú proti nim za účasti rotácie alebo longitudinálneho ťahu za floss band. Môžeme kombinovať s PIR, svalovou kontrakciou a inými mobilizačnými technikami. 

Indikácie:

 •  Opuch/edém
 •  Neurodynamika
 •  Ovplyvnenie percepcie bolesti
 •  Myofasciálne a prenesené bolesti – parestézie
 •  Facilitácia pohybu, zlepšenie koordinácie
 •  Nerovnomerná svalová sila
 •  Regenerácia, zlepšenie prekrvenia

Kontraindikácie:

 •  Fraktúry
 •  Alergia na latex
 •  Kožné choroby
 •  Kŕčové žily, zápal žil, trombóza
 •  Srdcová nedostatočnosťstupeň C a D, chronické zápaly, lymfedémy
 • Užívanie liekov na riedenie krvy
 • Akútna artritída
 •  Pokročilý diabetes mellitus
 •  Vysoké dávky kortikosteroidov
 •  Zranenie kĺbov či svalov vyžadujúce lekárske ošetrenie
 •  Oblasť hlavy, krku a trupu

Zroje:

 1. HOLIČ, R. – Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization – skriptá z kurzu.